อยากรวยต้องวางแผน
สัมมนานี้เน้นการวางแผนที่จะทำให้เงินที่วางนิ่งอยู่ออกดอกผล
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถาม
ติดต่อ โทร 087-692-8822 , 02-267-3202 หรือ คลิ๊ก