Skip Navigation Linksหน้าหลัก > อบรมสัมมนาความรู้ทางการเงิน > อะไรคือ ที่ปรึกษาการเงิน?
อะไรคือ ที่ปรึกษาการเงิน?
สัมมนานี้เน้นการให้เข้าใจถึงการเป็นที่ปรึกษาการเงิน หลักการของการเป็นที่ปรึกษาการเงิน ให้กับผู้อยากเป็นที่ปรึกษาการเงิน หรือผู้ที่เป็นที่ปรึกษาการเงินอยู่แล้ว พร้อมแนวคิดที่จะทำให้คุณสำเร็จในหน้าที่ที่ปรึกษาการเงิน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถาม
ติดต่อ โทร 087-692-8822 , 02-267-3202 หรือ คลิ๊ก