อิสรภาพทางการเงิน
สัมมนานี้เน้นการวางแผนทางการเงินที่จะพาเราเข้าถึงคำว่าอิสรภาพทางการเงิน ที่เราต้องการ ให้เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของคำว่า อิสรภาพทางการเงิน