เกษียณอย่างไรให้สบาย
สัมมนานี้เน้นการวางแผนการเกษียณเพื่อให้เรามีช่วงเวลาของเกษียณแบบไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถาม
ติดต่อ โทร 087-692-8822 , 02-267-3202 หรือ คลิ๊ก